แนะนำหนังสือใหม่
ฉบับที : 110
ประจำเดือน : ตุลาคม 2560
 
 
ปฎิทินข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 5 - ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 5 1 ส.ค. – 24 พ.ย. 2560 โทร. 0 5393 6074 <<ดุรายละเอียด>>
  ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3 - ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3 7 ส.ค.- 30 พ.ย. 2560 โทร. 0 5393 6074 <<ดุรายละเอียด>>
  หน่วยชีวันตาภิบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จัดโครงการประชุมวิชาการในหัวข้อ “ศาสตร์สุดท้ายที่เราจะใช้ ทางแยกสุดท้ายที่เราจะเดิน” (The final wisdom…the final pass) - หน่วยชีวันตาภิบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จัดโครงการประชุมวิชาการในหัวข้อ “ศาสตร์สุดท้ายที่เราจะใช้ ทางแยกสุดท้ายที่เราจะเดิน” (The final wisdom…the final pass) 4 - 6 ตุลาคม 2560 โทร. 0 2445 5000 <<ดุรายละเอียด>>
  สภาการพยาบาล ร่วมกับ World Academy of Nursing Science จัดประชุมการวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ เรื่อง “วิถีวัฒนธรรม ร่วมสร้างสรรค์สุขภาพโลก” - สภาการพยาบาล ร่วมกับ World Academy of Nursing Science จัดประชุมการวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ เรื่อง “วิถีวัฒนธรรม ร่วมสร้างสรรค์สุขภาพโลก” 20 - 22 ตุลาคม 2560 โทร. 0 2596 7500 <<ดุรายละเอียด>>
  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) ครั้งที่ 2/2560 - คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) ครั้งที่ 2/2560 30 ต.ค. - 3 พ.ย. 2560 .โทร. 0 5393 6074 <<ดุรายละเอียด>>
  ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดการประชุมทางวิชาการ เรื่อง ผดุงครรภ์แนวใหม่ตามยุทธศาสตร์ “มีลูกเพื่อชาติ” - ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดการประชุมทางวิชาการ เรื่อง ผดุงครรภ์แนวใหม่ตามยุทธศาสตร์ “มีลูกเพื่อชาติ” 12-14 ธันวาคม 2560 โทร. 0 5393 6074 <<ดุรายละเอียด>>

<< ดูปฏิทินข่าวทั้งหมด >>

ประกาศรับสมัครงาน

 

ผู้สนับสนุนของเรา

"เรารู้สึกยินดีที่ร่วมงานกับ เมดิ เจอร์นัล"

หากมีคำถาม หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ?

สามารถติดต่อได้ที่ บ. เมดิ เจอร์นัล จำกัด +02 4243434